Aktivnosti

Pohodništvo

Vabljeni k spoznavanju naravne in kulturne dediščne kar peš. V Beli krajini je 18 označenih podohniških poti, ki vas vabijo k aktivnemu preživljanju prostega časa. Ravno v bližini apartmajev Malerič je Župančičeva pot, ki povezuje Dragatuš z Vinico in je posvečena enemu največjih slovenskih pesnikov in literatov, Otonu Župančiču.
Čolnarjenje po Kolpi

Reka Kolpa je ena izmed najčistejših in najtoplejših rek v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja poleg kopanja in ležernega ležanja na njenih bregovih tudi rekreacijske športe, kot so čolnarjenje s kajaki ali kanuji, rafting ter ribolov. Ponudniki športnih storitev imajo na voljo izposojo kanujev, raftov, mini raftov, kajakov ter vso pripadajočo opremo, tako, da si zagotovite varno in mirno eno ali večdnevno pot.
Kolesarjenje

V Beli krajini je veliko označenih kolesarskih poti, ki so zaradi naravne razgibanosti terena primerne tako za družine, kot tudi za zahtevnejše kolesarje. Lahko se odločite za lažje kolesarjenje po osrednji Beli krajini, srednje teške ture po gričevju in vinorodnih hribih ali za bolj zahtevno kolesarjenje na Mirno goro, Smuk, ali v smeri Starega trga ob Kolpi. Ob poteh si je možno ogledati razne naravne in kulturne znamenitosti na katere nas opozarjajo informacijske table.
Jadralno padalstvo

Smuk je 546 m visoka planota nad Semičem. Južno in jugovzhodno se spušča skozi gozdove v naročju prisojne Semiške gore, vse do njenega vznožja v gručasto, deloma razloženo naselje Semič. Na cesti Dolenjske Toplice - Črnomelj vas kažipot na Gabru usmeri na pot, ki vas po pobočju Semiške gore pripelje na Smuk. Pot se vije med vinogradi in zidanicami. Z leve strani se nad vami dviga hrib (570 m), z desne pa se odpre pogled po dolini.
Ribolov

Turisti lahko ribarijo tudi v Beli krajini. Reki Lahinja in Kolpa ter nekaj jezer je primerno urejenih in bogatih z ribami. Srečo in znanje lahko poizkusite v lovljenju na potočne postrvi, sulca, podusti, klena, ščuke, krapa, soma in drugih vrst. Ribiške dovolilnice lahko kupite pri nas. za kaj več podrobnosti pa se obrnite na Ribiško družino Črnomelj ali Ribiško družino Metlika. Od apartmaja Malerič se lahko peš odpravite tako do Lahinje kot do Ribiškega doma in z ribami bogate Mlake v Kanižarici.

Kulturna dediščina


Za Belo krajino je značilna izjemna kulturna raznolikost, katero so izoblikovala stoletna mešanja in vpliva različnih narodov ter kultur. Tako lahko danes v Beli krajini najdemo kar tri veroizpovedi ter avtohtone pripadnike petih etničnih skupin.
Ta raznolikost se kaže tako v jeziku, jedeh, tradicionalnih oblačilih, folklori, kot tudi v stavbeni dediščini.

Obiščite stara mestna jedra Črnomlja, Metlike in Semiča. V Belokranjskem muzeju v Metliki je predstavljena zgodba Bele krajine od prazgodovine do časa po drugi svetovni vojni. Izjemno zanimiva je tudi tradicionalna hiša srbskega prebivalstva južne Bele krajine Šokčev dvor v Žuničih ali tri romarske cerkvice znotraj istega obzidja - Tri fare.


Belokranjska vinska cesta


Na območju Bele krajine se v sklopu nacionalnih turističnih cest nahaja Belokranjska vinsko-turistična cesta, ki jo sestavljajo trije vinorodni podokoliši - črnomaljski, metliški in semiški. Na njej lahko po predhodni najavi obiščete vinotoče, pridelovalce vina, turistične kmetije, čebelarje in druge ponudnike. Poleg degustiranja izbranih sort belokranjskih vin, kjer prednjačita predvsem Belokranjec PTP in Metliška črnina PTP, izletniki lahko pokusijo tudi belokranjsko pogačo. Priporočamo izvrstna vina poznih trgatev in izborov. Po vinorodnih gričih se je možno zapeljati tudi z avtomobilom ali avtobusom. Tisti, ki obožujete rekreacijo in naravo jo lahko običete s kolesom ali peš.

Belokranjska kuhinja


Belokranjska kuhinja je izjemno raznolika. Privoščite si razvajanje in pokusite Belokranjsko pogačo ali na ražnju pečenega jagenčka. Zelo znana sta tudi Belokranjski nadev in prosta ali ajdova povitica. Ob dobri hrani se seveda prileže dobro vino. Izbirate lahko med belimi in rdečimi vini vrhunskih kvalitet, med katerimim prednjačita Metliška Črnina PTP in Belokranjec PTP. Sladokuscem pa priporočamo sladka predikatna vina. Na turističnih kmetijah vam postrežemo tudi z domačim jabolčnim sokom.Naravne lepote

Krajinski park Kolpa


Krajinski park Kolpa se razprostira ob mejni reki Kolpi in sicer na območju med Starim trgom in Dragoši, znotraj občine Črnomelj. Reka Kolpa s svojo dolino skozi območje parka večkrat spremeni svoj značaj. Poleg reke Kolpe in drugih pomembnih naravnih znamenitosti, nekatere so zaradi svoje naravovarstvene izjemnosti zavarovane kot ožje zavarovano območje (naravni spomenik oziroma naravni rezervat) ter ostalih naravovarstvenih vsebin, predstavlja pomemben element parka tudi kulturna krajina območja, prepletena s steljniki, vrtačami in gmajnami, ki jo je človek s svojim marljivim delom oblikoval in jo ohranil vse do danes. Pomembna je bogata kulturna dediščina, med katero izstopajo dvori – štiristranično zaprte domačije, ki jih sestavljajo stanovanjska hiša, skedenj, hlev in na sredini dvorišče, gradovi ter številni mlini in žage ob reki Kolpi.Krajinski park Lahinja


Krajinski park Lahinja obsega prvih sedem kilometrov od izvira reke Lahinja in njeno okolico. Leži jugovzhodno od Dragatuša, predvsem na območju vasi Veliki Nerajec in Pusti Gradec. Ob reki Lahinji leži šest posebej zavarovanih naravnih spomenikov, dva naravna rezervata in pet kulturnih spomenikov. Arheološki najdišči Okljuk in Draga pri Pustem Gradcu sta eni najpomembnejših neolitskih in bakrenodobnih naselbin v Sloveniji, o življenju takratnih naseljencev pa pričajo mnogi predmeti, od orodja, zajemalk, posodic, sekir do gomile. Tu sta še Klepčev mlin in žaga, cerkev Vseh svetnikov, grad, več kraških jam in pečin ter lugi, ki so še posebej zavarovani kot naravni rezervat zaradi prisotnosti redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

Production: MMstudio